Kerndoelen

De kerndoelen geven de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijsinhoud. Kerndoelen laten op hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om kinderen mee te geven in het primair onderwijs. De kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie zijn 54, 55 en 56 (voor meer informatie over kerndoelen: http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/kerndoelen-po).

Deze kerndoelen zijn veelomvattend en erg breed. Handvatten voor de concrete invulling zijn daarom belangrijk. Er bestaan al veel hulpmiddelen en op dit moment worden er nog meer ontwikkeld. Kunstloc Brabant heeft in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor Brabant de Cultuurloper ontwikkeld. In de Cultuurloper staan drie vermogens centraal: onderzoekend vermogen, creërend vermogen en reflecterend vermogen. Deze vermogens bieden handvatten die passen bij de brede kerndoelen.

OKVO integreert deze vermogens in het Basismenu en biedt zodoende een stevige basis voor de culturele ontwikkeling van de leerlingen. Wilt u meer weten over de drie vermogens en de gedragsindicatoren? Kijk dan op de website www.culturelecompetenties.nl/kunstbalie.