Stadstocht

Sommige Basismenu's zijn in het schooljaar 2019-2020 door COVID-19 komen te vervallen. In het najaar van schooljaar 2020-2021 bestaat er de mogelijkheid om het Basismenu van 2019-2020 in te halen als de omstandigheden dit toelaten. Interesse? Neem contact op met OKVO coördinator Janne Pisters via info@okvo.nl of 0412-842019.

Basismenu 2019-2020 / 2020-2021

Naar het Stadsarchief en naar buiten!

Iedereen komt, bewust of onbewust, elke dag in aanraking met cultureel erfgoed. Je fietst langs oude gebouwen, de straatnamen vertellen wat er vroeger heeft gestaan, opa of oma vertelt een verhaal over vroeger, in de weilanden zie je resten van een kasteelgracht of een oude dijk… Als je goed oplet, is het verleden overal om je heen. Daarom komt groep 5 niet alleen naar het Stadsarchief, maar gaan ze ook naar buiten met dit project!

De leerlingen worden tijdens deze speelse en spannende stadstocht meegenomen naar het verleden. Na een korte inleiding door gaan de leerlingen in groepjes naar buiten, het centrum van Oss in. Daar bekijken ze met een speurtocht en plattegrond wat er nog van vroeger te vinden is. Dit wordt afgewisseld met creatieve opdrachten en ontmoetingen met acteurs. Kortom, het is een afwisselende tocht waarbij het verleden tot leven komt. Bij de afsluiting in het archief kunnen de leerlingen tenslotte hun eigen mening geven over alles wat ze gezien en ontdekt hebben. De stadstocht heeft elk jaar een ander thema, zoals de industrie in Oss, archeologie, verzamelen en bewaren.

Afbeelding

In de handleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is cultureel erfgoed? Wat is een archief? Wat bewaar jij zelf en waarom doe je dat? Met diverse actieve opdrachten.
  • Inhoudelijke historische informatie over het thema van de stadstocht.
  • Praktische voorbereiding op de stadstocht (plattegronden, spelregels).
  • Suggesties voor reflectie-opdrachten.

Praktische informatie
Dit project vindt plaats in de maanden mei en juni in de ochtenden. Er worden 2 groepen per ochtend ingeroosterd. Groepen starten om 9.00 uur of 9.30 uur. Per groep zijn 4 actieve begeleiders (docenten, ouders, stagiaires) nodig die de kinderen in groepjes buiten begeleiden, waaronder de docent van de groep.

Groep 5
Basismenu - Cultureel Erfgoed

Aantal leerlingen
Bezoek per klas

Duur
1 uur en 45 minuten

Locatie
Stadsarchief Oss

Periode
Inhaalmogelijkheid Basismenu 2019-2020 in het najaar
Basismenu 2020-2021: 10 mei t/m 10 juni 2021

Rooster
Basismenu 2019-2020 (inhaalmogelijkheid)
Basismenu 2020-2021 (komt in de loop van het schooljaar online)

Contact
Martine Eerelman
0412-842010 - me@stadsarchiefoss.nl

Lesmaterialen

Evaluatie
Evaluatie 2019-2020
Evaluatie 2020-2021