Stadstocht

Naar het Stadsarchief en naar buiten!

Iedereen komt, bewust of onbewust, elke dag in aanraking met cultureel erfgoed. Je fietst langs oude gebouwen, de straatnamen vertellen wat er vroeger heeft gestaan, opa of oma vertelt een verhaal over vroeger, in de weilanden zie je resten van een kasteelgracht of een oude dijk… Als je goed oplet, is het verleden overal om je heen. Daarom komt groep 5 niet alleen naar het Stadsarchief, maar gaan ze ook naar buiten met dit project!

De leerlingen worden tijdens deze speelse en spannende stadstocht meegenomen naar het verleden. Na een korte inleiding gaan de leerlingen in groepjes naar buiten, het centrum van Oss in. Daar bekijken ze met een speurtocht en plattegrond wat er nog van vroeger te vinden is. Dit wordt afgewisseld met creatieve opdrachten en ontmoetingen met acteurs. Kortom, het is een afwisselende tocht waarbij het verleden tot leven komt. Bij de afsluiting in het archief kunnen de leerlingen tenslotte hun eigen mening geven over alles wat ze gezien en ontdekt hebben. De stadstocht heeft elk jaar een ander thema, zoals de industrie in Oss, archeologie, verzamelen en bewaren.

Afbeelding

In de handleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is cultureel erfgoed? Wat is een archief? Wat bewaar jij zelf en waarom doe je dat? Met diverse actieve opdrachten.
  • Inhoudelijke historische informatie over het thema van de stadstocht.
  • Praktische voorbereiding op de stadstocht (plattegronden, spelregels).
  • Suggesties voor reflectie-opdrachten.

Praktische informatie
Dit project vindt plaats in de maanden mei en juni in de ochtenden. Er worden 2 groepen per ochtend ingeroosterd. Groepen starten om 9.00 uur of 9.30 uur. Per groep zijn 4 actieve begeleiders (docenten, ouders, stagiaires) nodig die de kinderen in groepjes buiten begeleiden, waaronder de docent van de groep.

Mag ik effe? Met Klaas - In het depot van Stadsarchief Oss

Groep 5
Basismenu - Cultureel Erfgoed

Menu
Handleiding met voorbereidende lessen - Stadstocht

Locatie
Stadsarchief Oss (in de bibliotheek Oss) & het centrum van Oss

Periode
Schooljaar 2022-2023: Ochtenden half mei t/m half juni 2023
Schooljaar 2023-2024: ochtenden van half mei t/m half juni 2024

Rooster

Rooster 2023

Duur
1 uur en 45 minuten

Deelnemers
Bezoek per klas

Contact
Martine Eerelman
0412-842010 - martineeerelman@stadsarchiefoss.nl

Lesmaterialen

Evaluatie

Evaluatie 2023